fbpx

Όροι και Προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα www.onlineaggelies.com αναφερόμενη και ως «ONLINEAGGELIES» ή/και «Online Αγγελίες» , συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της ιστοσελίδας onlineaggelies.com και εσάς (η «συμφωνία»). Από την παρούσα συμφωνία, δεν προβλέπεται ή δημιουργείται κανένας οργανισμός, εταιρική σχέση, κοινοπραξία, σχέση υπαλλήλου – εργοδότη ή δικαιοπάροχου. Αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με τη δημιουργία λογαριασμού στο OnlineAggelies και με την πρόσβαση ή χρήση του OnlineAggelies. Στη συνέχεια, η λέξη «εμείς» αναφέρεται στο OnlineAggelies και το προσωπικό της.

01. Χρησιμοποιώντας το OnlineAggelies Εάν είστε κάτω των 18 ετών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OnlineAggelies μόνο με τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα. Ως προϋπόθεση για τη χρήση του OnlineAggelies συμφωνείτε ότι δεν θα:

-Παραβείτε κανένα νόμο

-Παραβείτε τους κανονισμούς ανάρτησης

-Δημοσιεύσετε απειλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή ανάρμοστο υλικό

-Δημοσιεύσετε ή κοινοποιήσετε οποιοδήποτε ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό υλικό ή μήνυμα οποιουδήποτε είδους

-Παραβιάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου

-Διανέμετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία και μηνύματα αλυσίδας ή να προωθείτε συστήματα πυραμίδας

-Διανείμετε ιούς ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία που μπορεί να βλάψει το OnlineAggelies ή τα συμφέροντα ή την ιδιοκτησία των χρηστών OnlineAggelies

-Eπιβάλλετε ούτε θα συμβάλλετε στην επιβολή ενός αδικαιολόγητου ή μεγάλου φόρτου στην υποδομή μας , ούτε θα παρέμβετε στη σωστή λειτουργία του OnlineAggelies

-Αντιγράψετε, τροποποιήσετε ή διανείμετε το περιεχόμενο κάποιου άλλου ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του

-Χρησιμοποιήσετε robot spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο OnlineAggelies και να συλλέξετε περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας Αντιγράψετε, τροποποιήσετε, διανείμετε δικαιώματα ή περιεχόμενο από το OnlineAggelies ή τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα του OnlineAggelies

-Συγκεντρώσετε ή συλλέξετε με άλλον τρόπο πληροφορίες για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς τη συγκατάθεσή τους

-Παρακάμψετε τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στο OnlineAggelies

-Δεν θα πουλήσετε πλαστά αντικείμενα ούτε θα παραβιάσετε τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων

-Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε στο OnlineAggelies και για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την ανάρτηση σας.

-Διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε ή να διαγράψουμε περιεχόμενο το οποίο θεωρούμε ακατάλληλο ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

-Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα κατά την κρίση μας να περιορίσουμε προσωρινά ή μόνιμα τη χρήση του OnlineAggelies από τον χρήστη ή να αρνηθούμε την εγγραφή ενός χρήστη. Εάν πιστεύουμε ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο και / ή συμπεριφέρεστε ύποπτα στο OnlineAggelies, μπορούμε, κατά την κρίση μας, να ενημερώσουμε άλλους χρήστες OnlineAggelies που έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας και να τους συστήσουμε να είναι επιφυλακτικοί.

02. Κανόνες για την ανάρτηση αγγελιών (‘Κανόνες δημοσίευσης) Το OnlineAggelies είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου οι χρήστες μπορούν να διαφημίσουν ό,τι επιθυμούν, υπό τον όρο ότι αυτό συμβαίνει εντός λογικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν νομικούς περιορισμούς.

Το OnlineAggelies προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των αγγελιών είναι σωστές κατά τη στιγμή της καταχώρισης, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες, επαληθευμένες ή πλήρεις. Ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για την προετοιμασία του, το OnlineAggelies δεν παρέχει καμία εγγύηση ή παρατήρηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία του.

Δεν δεχόμαστε ούτε υποθέτουμε καμία αξιοπιστία σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των σελίδων, το οποίο δεν πρέπει να θεωρείται ακριβές. Οι σελίδες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες σε αυτές τις σελίδες ενδέχεται να ενημερώνονται από καιρό σε καιρό και μπορεί κατά καιρούς να μην είναι ενημερωμένες.

Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για την ενημέρωση των πληροφοριών σε αυτές τις σελίδες ούτε για τυχόν παράλειψη. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύουν στο OnlineAggelies σε σχέση με τα ακόλουθα:

-τα προσωπικά τους στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του ονόματός τους, ηλικίας, επαγγέλματος και στοιχείων επικοινωνίας) πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο ή/και την υπηρεσία που δημοσιεύουν, προωθούν και/ή διαφημίζουν τηρώντας τους νόμους και κανονισμούς της Κύπρου όσον αφορά το δικαίωμα πώλησης, ενοικίασης, εκμίσθωσης, προμήθειας, διαφήμισης, προώθησης και/ή να ενεργούν ως πράκτορες σε σχέση με τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που δημοσιεύουν σε αγγελίες ή/και διαφημιστικά banners πληροφορίες που παρέχουν σε άλλους χρήστες μέσω του συστήματος συνομιλίας.

-Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την αγγελία τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να διαγράψουμε ή να επεξεργαστούμε αγγελίες που πιστεύουμε ότι είναι ή θεωρούνται ακατάλληλες για ανάρτηση στο OnlineAggelies.

-Αν δημοσιεύσετε, προωθήσετε, διαφημίσετε ή προσπαθήσετε να δημοσιεύσετε, προωθήσετε ή να διαφημιστείτε στο OnlineAggelies αγαθά ή υπηρεσίες που απαγορεύονται από το νόμο της Κύπρου ή υπόκεινται σε ρύθμιση ή υπόκεινται σε ειδικές άδειες από τις αρχές, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταδώσουμε τα στοιχεία και τη διεύθυνση IP σας σε οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου ή ρυθμιστική αρχή.

-Εάν παρέχετε ψευδείς ή ανακριβείς λεπτομέρειες ή υποδύεστε κάποιο άλλο πρόσωπο ή ισχυρίζεστε ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να πωλήσετε, προωθήσετε ή να διαφημίσετε προϊόντα ή υπηρεσίες όταν δεν είστε, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τη διεύθυνση IP σας σε οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου ή ρυθμιστική αρχή.

-Το OnlineAggelies δεν επιτρέπει τη χρήση του ονόματος ή του λογότυπου OnlineAggelies από τρίτους χωρίς έγγραφη άδεια χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος ή του λογοτύπου OnlineAggelies σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό, φυλλάδια ή άλλους ιστότοπους χωρίς την προαναφερθείσα συμφωνία.

-Όλες οι πληροφορίες και τα υλικά που εμφανίζονται στο OnlineAggelies προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν ιδιοκτησία του OnlineAggelies ή του ατόμου που θεωρείται ως διαφημιστής. Δεν μπορείτε να αντιγράφετε, να αναπαράγετε, να διανέμετε, να δημοσιεύετε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα, να αποθηκεύετε ηλεκτρονικά, να μεταδίδετε ή να εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορικά κέρδη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή αναρτημένες πληροφορίες στον Ιστότοπο.

-Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο OnlineAggelies προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, βάση δεδομένων και άλλα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας.

-Οι πληροφορίες και οι σύνδεσμοι που περιέχονται στο OnlineAggelies παρέχονται μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε συγκεκριμένους συνδέσμους στο OnlineAggelies μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους. Δεν υποστηρίζουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των δικτυακών συνδέσμων που συνδέονται με το OnlineAggelies ή για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή άλλα αντικείμενα που προσφέρονται μέσω τέτοιων δικτυακών τόπων. Οι πληροφορίες και/ή οι απόψεις που περιέχονται στο OnlineAggelies παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή ή σιωπηρή.

-Η αλληλογραφία σας ή οι συναλλαγές σας με διαφημιστές που βρίσκονται στο OnlineAggelies συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των σχετικών αγαθών, περιουσιών ή υπηρεσιών, καθώς και όλοι οι άλλοι όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή αντιπροσωπεύσεις που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του διαφημιστή. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τυχόν εμπιστοσύνη από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο OnlineAggelies. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της αμέλειας, η Εταιρεία, οι ιδιοκτήτες της Εταιρείας, η διεύθυνση και το προσωπικό της OnlineAggelies δεν θα ευθύνονται: για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στο OnlineAggelies, που διαφημίζονται στο OnlineAggelies ή παρέχονται με άλλο τρόπο στο OnlineAggelies και στους αντιπροσώπους του από τους χρήστες. για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) οποιεσδήποτε άμεσες, ειδικές έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με την πρόσβαση, χρήση, απόδοση, περιήγηση ή σύνδεση με το OnlineAggelies ή/και μέσω του OnlineAggelies.

-Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την περιγραφή σε ανάρτηση οιασδήποτε παράνομης, απειλητικής, καταχρηστικής, δυσφημιστικής, άσεμνης ή ανάρμοστης πληροφορίας ή υλικού οποιουδήποτε είδους, το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιεσδήποτε διαβιβάσεις συνιστούν ή ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, θα οδηγούσε σε αστική ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο. Το OnlineAggelies δεν μπορεί και δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη μέσω του OnlineAggelies ή παραδίδονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του OnlineAggelies θα είναι απαλλαγμένα από ιούς, worms, Trojan horses, ή άλλους κώδικες που εκδηλώνουν μολυσματικές ή καταστροφικές ιδιότητες. Παρακαλώ δείτε επίσης τη ρήτρα 07: Ευθύνη.

2.1 Κοινοί κανόνες Μόνο ένας λογαριασμός είναι διαθέσιμος για κάθε χρήστη. Οι αριθμοί τηλεφώνου, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί με τεχνική ανάλυση ότι ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, προσδιορίζονται ως διπλότυποι και συγχωνεύονται σε ένα λογαριασμό. Δεν επιτρέπονται στοιχεία επικοινωνίας σε τίτλους ή περιγραφές. Προσθέστε τα στα αντίστοιχα πεδία. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε περισσότερο χώρο για να περιγράψετε αυτό που διαφημίζετε. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καθαρές, σαφείς και ακριβείς φωτογραφίες. Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύνδεσμο στο facebook) στις εικόνες προϊόντων. Εικόνες με λέξεις όπως «επείγων», «εκκαθάριση», «προς πώληση» «καλή τιμή» και ούτω καθεξής απαγορεύονται. Οι παραπλανητικές, απατηλές εικόνες δεν επιτρέπονται. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε φωτογραφίες προϊόντων που δεν σας ανήκουν. Είναι αποδεκτό όταν μια φωτογραφία περιέχει ένα λογότυπο γραμμένο μόνο στο κάτω μέρος ή στη μέση της φωτογραφίας με μικρά και διαφανή γράμματα. Δεν επιτρέπονται σύνδεσμοι για άλλες ιστοσελίδες στην αγγελία σας. Σας συνιστούμε να δημοσιεύσετε την αγγελία σας στην πιο κατάλληλη κατηγορία. Αυτό θα σας δώσει την καλύτερη έκθεση και θα διατηρήσουμε τη σελίδα τακτοποιημένη. Μπορείτε να δημοσιεύσετε μία αγγελία ανά προϊόν και ένα προϊόν ανά αγγελία. Για να μην μπερδεύεται κανένας, μη δημοσιεύετε διπλές αγγελίες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα OnlineAggelies στην περιγραφή της ανάρτησης σας. Μπορείτε να πουλήσετε ένα προϊόν, μόνο αν το έχετε στην κατοχή σας. Παρακαλώ μην στέλνετε ανεπιθύμητα μηνύματα. Αυτό περιλαμβάνει ανεπιθύμητες αγγελίες και ανεπιθύμητες λέξεις στις αγγελίες. Αν το έχετε πουλήσει, παρακαλούμε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε την αγγελία.

2.2 Πρόσθετοι κανόνες για την ακίνητη περιουσία Επιτρέπονται μόνο αγγελίες σχετικά με ακίνητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το OnlineAggelies λειτουργεί ως διαφημιστική πλατφόρμα και όχι ως εξουσιοδοτημένος κτηματομεσίτης. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να παρέχει βοήθεια σχετικά με συναλλαγές που σχετίζονται με ακίνητα. Το OnlineAggelies δεν έρχεται σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους πωλητές ή αγοραστές. Το OnlineAggelies δεν έρχεται σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές. Μόνο ιδιοκτήτες ακινήτων, εργολάβοι, μεσίτες, νόμιμοι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών των ακινήτων με σχετική εξουσιοδότηση και συγγενείς πρώτου βαθμού των ιδιοκτητών των ακινήτων μπορούν να καταχωρήσουν ακίνητα στο OnlineAggelies.

Το OnlineAggelies δεν μπορεί να κανονίσει προβολές για τα καταχωρημένα ακίνητα. Οι πληροφορίες στο OnlineAggelies παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν μέρος οποιασδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης από το OnlineAggelies για ενοικίαση ή αγορά ακίνητης περιουσίας και δεν πρέπει να αποτελούν βάση ή κίνητρο γα να συνάψετε οποιαδήποτε σύμβαση ή δέσμευση απολύτως για οποιοδήποτε τέτοιο ακίνητο. Πρόσωπα ή οι εταιρείες που καταχωρούν την ακίνητη περιουσία στο OnlineAggelies οφείλουν ανά πάσα στιγμή να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία της ανάρτησης είναι αληθή και σωστά.

Λάβετε υπόψη ότι τυχόν ψευδείς δηλώσεις ή παραπλανητικές καταχωρίσεις θα καταργηθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με ακίνητα πρέπει να γίνονται στα άτομα που έχουν αναρτήσει την κάθε αγγελία. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για να θεωρείστε καλόπιστος αγοραστής αξίας (δηλαδή αγοραστής που ενεργεί καλή τη πίστει), πρέπει να κάνετε λογικές έρευνες προτού προχωρήσετε στην αγορά ακινήτων. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει ανεξάρτητα να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο που τους ενδιαφέρει είναι αληθείς και ορθές.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές συμβουλεύονται να ζητήσουν τίτλους ιδιοκτησίας ή/και έρευνα από το Κτηματολόγιο για να διαπιστώσουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: τον πραγματικό ιδιοκτήτη του ακινήτου, το μέγεθος του ακινήτου, αν το ακίνητο έχει υποθήκη ή άλλα έξοδα. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους σχετικά με την καταχώρηση των αγγελιών ακινήτων δεν εγγυώνται από το OnlineAggelies, η εγκυρότητα τους πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω επικοινωνίας με το πρόσωπο ή τους πράκτορες που καταχώρησαν την ιδιοκτησία.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή παρατηρήσετε ότι οποιαδήποτε καταχώριση παραποιεί τα πραγματικά γεγονότα ή είναι παραπλανητική, τότε αναφέρετε την αγγελία μέσω της σελίδας Βοήθειας του OnlineAggelies ούτως ώστε η αγγελία και τα πρόσωπα που την δημοσίευσαν να διερευνηθούν και εάν η αναφορά σας είναι δικαιολογημένη, η αγγελία θα αφαιρεθεί από το OnlineAggelies.

Η αλληλογραφία σας ή επιχειρηματικές συναλλαγές με διαφημιζόμενους που βρέθηκαν ή έγιναν μέσα από το OnlineAggelies, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής προκαταβολής ή οποιουδήποτε άλλου ποσού σε σχέση με ακίνητη περιουσία, και οποιουσδήποτε άλλους όρους, συνθήκες, εγγυήσεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, είναι αποκλειστικά μεταξύ σας και του διαφημιζόμενου. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους προκύψουν ως αποτέλεσμα συναλλαγών σε σχέση με ακίνητα. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή εμπιστευτικής ή κτηματομεσιτικής σχέσης μεταξύ εμάς και χρηστών, ιδιοκτητών ακινήτων, εργολάβων και μεσιτών.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενός δικηγόρου πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε μορφή συναλλαγής ακινήτων.

03. Κατάχρηση του OnlineAggelies Το OnlineAggelies και οι χρήστες του OnlineAggelies εργάζονται μαζί για να διατηρήσουν τη σωστή λειτουργία του OnlineAggelies και την ασφαλή κοινότητα.

Παρακαλούμε, αναφέρετε προβλήματα, προσβλητικό περιεχόμενο και παραβιάσεις της πολιτικής μας χρησιμοποιώντας το σύστημα αναφοράς. Χωρίς να περιορίζουμε άλλα διορθωτικά μέτρα, ενδέχεται να εκδόσουμε προειδοποιήσεις, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την υπηρεσία μας, να καταργήσουμε το φιλοξενούμενο περιεχόμενο και να λάβουμε τεχνικά και νομικά μέτρα για να αποτρέψουμε χρήστες από το OnlineAggelies αν πιστεύουμε ότι δημιουργούν προβλήματα, παραβιάζοντας τα δικαιώματα τρίτων ή ενεργώντας ασυμβίβαστα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, παρακάμψεις προσωρινών ή μόνιμων αναστολών ή παρενοχλήσεις προσωπικού του OnlineAggelies ή άλλων χρηστών). Ωστόσο, αν αποφασίσουμε να προβούμε σε οποιοδήποτε από αυτά τα βήματα, να αφαιρέσουμε το φιλοξενούμενο περιεχόμενο ή να διατηρήσουμε έναν χρήστη εκτός του OnlineAggelies ή όχι, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στο OnlineAggelies και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένο ή παράνομο περιεχόμενο στο OnlineAggelies ή χρήση του OnlineAggelies από τους χρήστες.

04. Χρεώσεις και υπηρεσίες Η χρήση του OnlineAggelies είναι γενικά δωρεάν, αλλά μερικές φορές χρεώνουμε ένα τέλος για ορισμένες υπηρεσίες. Εάν η υπηρεσία που χρησιμοποιείτε συνεπάγεται αμοιβή,θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε και να αποδεχτείτε τους όρους που θα γνωστοποιούνται με σαφήνεια κατά τη στιγμή που θα δημοσιεύσετε την αγγελία σας. Οι χρεώσεις μας αναφέρονται σε ευρώ και μπορούμε να τις αλλάξουμε από καιρό σε καιρό. Μπορούμε να επιλέξουμε να αλλάξουμε προσωρινά τις χρεώσεις μας για προωθητικές εκδηλώσεις ή νέες υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε ότι οι αγγελίες σας ενδέχεται να διαγραφούν από το OnlineAggelies σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δημοσίευσης, παραβιάζονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην επιστρέψουμε στους χρήστες OnlineAggelies τα τέλη που καταβάλλονται μέσω της χρήσης του OnlineAggelies. Παρακαλώ δείτε επίσης τη ρήτρα 14: Πολιτική επιστροφής χρημάτων και ακύρωσης.

05. Περιεχόμενο Το OnlineAggelies περιέχει περιεχόμενο από εμάς, εσάς και άλλους χρήστες. Το OnlineAggelies προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνείς συνθήκες. Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο ή μέσω του OnlineAggelies προστατεύεται ως συλλογικό έργο ή / και συλλογή, σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις. Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, διανείμετε ή τροποποιήσετε περιεχόμενο από το OnlineAggelies χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας. Δεν μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε, να αναδιαμορφώσετε, να αναστρέψετε ή να επιχειρήσετε να ανακαλύψετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα που περιέχεται στο OnlineAggelies. Χωρίς να περιορίζουμε τα παραπάνω, συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να πουλάτε, να μεταπωλείτε ή να εκμεταλλεύεστε για οποιονδήποτε σκοπό οποιαδήποτε πτυχή του OnlineAggelies (εκτός από το δικό σας περιεχόμενο). Όταν μας δίνετε περιεχόμενο, μας παρέχετε και δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να μας χορηγήσετε, ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκή, αμετάκλητο, απαλλαγμένο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, (με πολλαπλά επίπεδα) το δικαίωμα άσκησης οποιουδήποτε και όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσιότητας, εμπορικών σημάτων, σχεδιασμού, βάσης δεδομένων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το περιεχόμενο, σε οποιοδήποτε μέσο είτε είναι γνωστό είτε πρόκειται να ανακαλυφθεί στο μέλλον. Το OnlineAggelies μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές δεδομένων για να συμπληρώσει τις πληροφορίες που έχετε δώσει σε μια αγγελία. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει περιγραφές, προδιαγραφές προϊόντων και άλλο περιεχόμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέτοιες πληροφορίες μόνο σε σχέση με την αγγελία σας στο OnlineAggelies κατά τη διάρκεια που η αγγελία σας βρίσκεται στην ιστοσελίδα OnlineAggelies.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή / και άλλες προστασίες. Συμφωνείτε να μην καταργήσετε αυτές τις προστατευμένες πληροφορίες και / ή να δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες με βάση το περιεχόμενο (εκτός από την ένταξή τους στις αγγελίες σας). Η άδεια αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή ανακληθεί ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του OnlineAggelies. Ενδέχεται να μην έχετε την ευκαιρία να ελέγξετε όλα τα συμπληρωματικά δεδομένα πριν δημοσιεύσετε μια αγγελία. Το OnlineAggelies δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των συμπληρωματικών δεδομένων που παρέχονται από τρίτους. Συνεχίζετε να είστε υπεύθυνοι, διασφαλίζοντας ότι οι αγγελίες σας είναι ακριβείς, δεν περιλαμβάνουν παραπλανητικές πληροφορίες και συμμορφώνονται πλήρως με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Αν παρατηρήσετε ανακρίβειες στα δεδομένα αυτά μετά την εμφάνιση της αγγελίας σας στην ιστοσελίδα, επικοινωνήστε μαζί μας.

06. Παράβαση Μην δημοσιεύετε περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όπως τα πνευματικά δικαιώματα, το σχέδιο και το εμπορικό σήμα (π.χ. προσφορά πλαστών αντικειμένων προς πώληση). Ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων όλων των ειδών προσφέρεται στο OnlineAggelies από ιδιώτες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δικαιούχοι, ιδίως οι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων, μπορούν να αναφέρουν τυχόν αγγελία που ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματά τους και να υποβάλουν αίτηση για κατάργηση αυτής της αγγελίας. Εάν ένας νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου μας, μας το αναφέρει με τον σωστό τρόπο, τα προϊόντα που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα θα αφαιρεθούν από το OnlineAggelies.

07.Ευθύνη Τίποτα σε αυτούς τους όρους δεν περιορίζει την ευθύνη μας για ψευδείς δηλώσεις ή για θάνατο ή τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλειά μας ή στην αμέλεια των αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων μας. Συμφωνείτε ότι δεν θα μας καθορίσετε υπεύθυνους για πράγματα που άλλοι χρήστες δημοσιεύουν ή κάνουν. Δεν εξετάζουμε τις δημοσιεύσεις χρηστών και δεν συμμετέχουμε στις πραγματικές συναλλαγές μεταξύ χρηστών. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του OnlineAggelies προέρχεται από άλλους χρήστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια των καταχωρήσεων ή τις επικοινωνίες χρηστών ή την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα του τι προσφέρεται. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη οποιασδήποτε περιγραφής για την απόσπαση οιασδήποτε παράνομης, απειλητικής, καταχρηστικής, δυσφημιστικής, άσεμνης ή ανάρμοστης πληροφορίας ή υλικού οποιουδήποτε είδους το οποίο παραβιάζει ή καταπατά τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό οποιεσδήποτε μεταδόσεις που συνιστούν ή ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, θα οδηγούσε σε αστική ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο. Αναγνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε συνεχή, χωρίς λάθη ή ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας ή ότι τα ελαττώματα στην υπηρεσία θα διορθωθούν. Παρόλο που θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη διατήρηση μιας αδιάκοπης υπηρεσίας, δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό και δεν δίνουμε υποσχέσεις ή εγγυήσεις (είτε ρητές είτε σιωπηρές) σχετικά με τη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα των ιστότοπων, υπηρεσιών, εφαρμογών ή εργαλείων μας. Ως εκ τούτου, στο βαθμό που επιτρέπεται από νομική άποψη, αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις, παραστάσεις και όρους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ποιότητα, την εμπορευσιμότητα, την εμπορεύσιμη ποιότητα, την ανθεκτικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και εκείνων που προκύπτουν από το νόμο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, είτε χρημάτων (συμπεριλαμβανομένου του κέρδους), υπεραξίας ή φήμης, ή οποιωνδήποτε ειδικών, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του OnlineAggelies, ακόμα και αν μας συμβουλεύετε ή αν μπορούσαμε λογικά να προβλέψουμε την πιθανότητα τέτοιου είδους ζημιών. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποποίηση εγγυήσεων ή τον αποκλεισμό των ζημιών, συνεπώς αυτές οι αποποιήσεις ευθυνών και εξαιρέσεων ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Παρά την προηγούμενη παράγραφο, αν ευθυνόμαστε, η ευθύνη μας έναντι εσάς ή τρίτου (είτε σε συμβόλαιο, αδίκημα, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη εξ αδικοπραξίας, με νόμο ή άλλο τρόπο) περιορίζεται στο μεγαλύτερο από το (α) τα συνολικά τέλη που μας πληρώνατε κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ενέργειας που οδήγησε στην ευθύνη και β) 100 ευρώ. Παρακαλώ δείτε επίσης τη ρήτρα 02: Κανόνες για την ανάρτηση των αγγελιών (‘Κανόνες δημοσίευσης’)

08. Απαλλαγή Εάν έχετε διαφωνία με έναν ή περισσότερους χρήστες του OnlineAggelies, μας απελευθερώνετε (και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους μας, τις θυγατρικές εταιρείες μας, τις κοινοπραξίες και τους υπαλλήλους μας) από οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες) κάθε είδους και φύσης, γνωστές ή άγνωστες, οι οποίες προκύπτουν από ή συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με τέτοιες διαφωνίες

09. Δικαιώματα τρίτων Ένα πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας, αλλά αυτό δεν επηρεάζει κανένα δικαίωμα ή αποκατάσταση τρίτου που ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία.

10. Προσωπικά Δεδομένα Με τη χρήση του OnlineAggelies, συμφωνείτε με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από το OnlineAggelies, σε διακομιστές του OnlineAggelies που βρίσκονται σε διάφορες χώρες. Συμφωνείτε επίσης να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς.

11. Επίλυση διαφορών Αν προκύψει διαφωνία μεταξύ εσάς και του OnlineAggelies, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας απευθείας για να αναζητήσετε μια λύση, μεταβαίνοντας στη σελίδα Βοήθειας. Θα εξετάσουμε εύλογα αιτήματα για την επίλυση της διαφοράς μέσω εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση ή η διαιτησία, ως εναλλακτικές λύσεις. Η παρούσα συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται από κάθε άποψη από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε απαίτηση ή διαφορά που ενδέχεται να έχετε κατά της Εταιρείας ή / και του OnlineAggelies και / ή του προσωπικού της, πρέπει να επιλυθεί από τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας

12. Γενικά Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κηρυχθεί άκυρη ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ανεφάρμοστη, η διάταξη αυτή θα διαγραφεί και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε, να μετατρέψουμε ή να ενημερώσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση τους. Με τη χρήση του OnlineAggelies μετά τη δημοσίευση ειδοποίησης σχετικά με τέτοιες τροποποιήσεις, μετατροπές ή ενημερώσεις, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

13. Πολιτική επιστροφής χρημάτων και ακύρωσης υπηρεσιών Εάν η υπηρεσία που χρησιμοποιείτε απαιτεί πληρωμή, θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε και να αποδεχτείτε τους όρους που θα γνωστοποιούνται με σαφήνεια κατά τη στιγμή που θα δημοσιεύσετε την αγγελία σας. Οι χρεώσεις μας αναφέρονται σε Ευρώ και ενδέχεται να τις αλλάξουμε από καιρό σε καιρό. Μπορεί να επιλέξουμε να αλλάξουμε προσωρινά τις χρεώσεις μας για προωθητικές εκδηλώσεις ή νέες υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή των οφειλόμενων χρεώσεων. Εάν δεν το κάνετε, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ένδικου μέσου μπορεί να έχουμε το δικαίωμα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή από το νόμο, ενδέχεται να περιορίσουμε την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε το OnlineAggelies. Αναγνωρίζετε ότι οι αγγελίες σας ενδέχεται να διαγραφούν από το OnlineAggelies σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δημοσίευσης, παραβιάζονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην επιστρέψουμε στους χρήστες του OnlineAggelies τα τέλη που καταβάλλονται μέσω της χρήσης του OnlineAggelies. Επιπλέον, οι χρήστες του OnlineAggelies δεν μπορούν να ακυρώσουν τις υπηρεσίες που έχουν ήδη καταβληθεί στο OnlineAggelies.

14. Πολιτική Απορρήτου

14.1 Πεδίο δράσης και Συναίνεση Αυτή η ειδοποίηση περί απορρήτου περιγράφει τη συλλογή, χρήση, παράθεση, διατήρηση και προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα του OnlineAggelies όπου αυτή η ειδοποίηση περί απορρήτου εμφανίζεται στο υποσέλιδο και σε οποιαδήποτε εφαρμογή, υπηρεσία ή εργαλείο (συλλογικά «Υπηρεσίες») του OnlineAggelies όπου αναφέρεται αυτή η ειδοποίηση περί απορρήτου, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης ή χρήσης του, ακόμη και μέσω κινητών συσκευών. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας ή με τη δημιουργία λογαριασμού στη σελίδα μας, αποδέχεστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, την παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου και την Πολιτική Cookies μας και συναινείτε στη συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, διατήρηση και προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου. Δεσμεύεστε με την Εταιρεία ή / και το OnlineAggelies (υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, τη χρήση, την αποκάλυψη, τη διατήρηση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής καθώς και τους ισχύοντες εθνικούς νόμους. Το OnlineAggelies μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους επεξεργαστές σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων άλλων μελών της εταιρικής οικογένειας OnlineAggelies, όπως περιγράφεται στην παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου. Μπορούμε να επεξεργαστούμε και να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στους διακομιστές μας σε διάφορες χώρες του κόσμου όπου βρίσκονται τα κέντρα δεδομένων μας.

14.2 Προσωπικά Δεδομένα «Προσωπικές πληροφορίες» είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα συγκεκριμένο άτομο και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση αυτού του συγκεκριμένου προσώπου είτε από τα δεδομένα αυτά ή από αυτά τα δεδομένα και άλλες πληροφορίες που έχει ή ενδέχεται να έχει πρόσβαση το OnlineAggelies. Δεν θεωρούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες ή συγκεντρωμένες, ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση συγκεκριμένου ατόμου, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες είτε με άλλο τρόπο.

14.3 Αλλαγές στην παρούσα ειδοποίηση Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτή την ειδοποίηση περί απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη ειδοποίηση περί απορρήτου με τους τροποποιημένους όρους σε αυτόν τον ιστότοπο.

14.4 Συλλογή Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε προσωπικά δεδομένα από εσάς και από οποιεσδήποτε συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που μπορεί να χρησιμοποιήσετε όταν: χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, δημιουργείτε λογαριασμό στη σελίδα μας, μας δίνετε πληροφορίες συμπληρώνοντας μια φόρμα, ενημερώνετε ή προσθέτετε πληροφορίες στο λογαριασμό σας, συμμετέχετε σε συζητήσεις της κοινότητας, συνομιλίες ή επίλυση διαφορών ή όταν επικοινωνείτε διαφορετικά μαζί μας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

-Προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή δημιουργείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας.

-Οποιεσδήποτε πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως το όνομά σας, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν δημιουργείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας.

-Πληροφορίες αγορών ή πωλήσεων που παρέχετε κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής ή άλλου περιεχομένου βάσει συναλλαγής που δημιουργείτε ή συνδέεται με το λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής στην οποία συμμετέχετε.

-Άλλο περιεχόμενο που μπορεί να δημιουργήσετε ή που είναι συνδεδεμένο με το λογαριασμό σας και τη χρήση του ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαφορετικών λειτουργιών ιστότοπου:

-Χρηματοοικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρέωσης (όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών) σε σχέση με μια συναλλαγή που τηρούνται από τους αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών.

-Μπορείτε επίσης να μας παράσχετε τα στοιχεία σας, υποβάλλοντας μια φόρμα, ενημερώνοντας ή προσθέτοντας πληροφορίες στο λογαριασμό σας, μέσω της συμμετοχής σας στις συζητήσεις της κοινότητας, τις συνομιλίες, την επίλυση διαφορών ή όταν σε επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας.

-Επιπλέον πληροφορίες που είμαστε υποχρεωμένοι ή εξουσιοδοτημένοι από τους ισχύοντες εθνικούς νόμους να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για τον έλεγχο ταυτότητας ή την αναγνώρισή σας ή για την επαλήθευση των πληροφοριών που συλλέξαμε.

-Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή δημιουργείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τις Υπηρεσίες μας, τις προτιμήσεις για αγγελίες και τις επικοινωνίες σας μαζί μας. Αυτές είναι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, δημιουργείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, παρέχετε πληροφορίες σε μια φόρμα, ενημερώνετε ή προσθέτετε πληροφορίες στο λογαριασμό σας, συμμετέχετε σε συζητήσεις της κοινότητας, ή επίλυσης διαφορών, ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας.

Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:

-αναγνωριστικό συσκευής ή αποκλειστικό αναγνωριστικό, τύπο συσκευής, αναγνωριστικό για την αγγελία και μοναδικό διακριτικό συσκευής. Πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας από την κινητή συσκευή σας. Λάβετε υπόψη ότι οι περισσότερες κινητές συσκευές σας επιτρέπουν να ελέγχετε ή να απενεργοποιείτε τη χρήση υπηρεσιών εντοπισμού από οποιαδήποτε εφαρμογή στην κινητή συσκευή σας στο μενού «Ρυθμίσεις» της συσκευής. Πληροφορίες υπολογιστή και σύνδεσης όπως στατιστικά στοιχεία για τις προβολές σελίδας σας, κίνηση προς και από τους ιστότοπους, διεύθυνση URL παραπομπής, δεδομένα αγγελιών, διεύθυνση IP, ιστορικό περιήγησής και πληροφορίες ιστορικού ιστού. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies, web beacons και παρόμοιες τεχνολογίες.

Χρησιμοποιούμε cookies, web beacons, μοναδικά αναγνωριστικά και παρόμοιες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις σελίδες που βλέπετε, τους συνδέσμους που κάνετε κλικ και άλλες ενέργειες που πραγματοποιείτε στις Υπηρεσίες μας, μέσα στο διαφημιστικό ή το ηλεκτρονικό μας περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και τον τρόπο ελέγχου τους, ανατρέξτε στην ειδοποίησή μας σχετικά με τα Cookies, Web Beacons και παρόμοιες τεχνολογίες. Προσωπικές πληροφορίες από άλλες πηγές Μπορούμε να συμπληρώσουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε με πληροφορίες από τρίτους και να τα προσθέσουμε στις πληροφορίες του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δημογραφικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο κοινό, πρόσθετων πληροφοριών επικοινωνίας, πληροφοριών ελέγχου πιστώσεων και πληροφοριών από πιστωτικά γραφεία, όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες εθνικούς νόμους. Μπορούμε να σας επιτρέψουμε να μοιράζεστε πληροφορίες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ή να χρησιμοποιείτε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας ή για να συνδέσετε το λογαριασμό σας με τον αντίστοιχο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Οι εν λόγω ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να μας δώσουν αυτόματη πρόσβαση σε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που διατηρούν σχετικά με εσάς (π.χ. το περιεχόμενο που βλέπετε, το περιεχόμενο που σας αρέσει και πληροφορίες σχετικά με τις αγγελίες που εμφανίζονται ή ενδέχεται να έχετε κάνει κλικ κλπ.). Εάν μας παρέχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε ιστότοπο με περιεχόμενο βίντεο, τότε συμφωνείτε ότι μπορούμε να μοιραστούμε την προβολή βίντεο σας ή να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικά με την προβολή βίντεο από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τρίτων για τουλάχιστον δύο χρόνια ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ελέγξετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου στον κατάλληλο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και των δικαιωμάτων που μας δίνετε όταν μας παρέχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που διατηρούνται από τον αντίστοιχο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με εσάς. Συνδέοντας έναν λογαριασμό που διαχειρίζεται ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης με το λογαριασμό σας και επιτρέποντάς μας να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από αυτούς τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με την παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου. Εάν μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με κάποιον άλλο, πρέπει να το κάνετε μόνο με τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Πρέπει να τους ενημερώσετε για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και διατηρούμε τα προσωπικά τους στοιχεία σύμφωνα με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

14.5 Χρήση και διατήρηση Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για: να προσφέρουμε και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας, να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη εμπειρία στις ιστοσελίδες μας, (ειδικά προσφέροντάς σας υπηρεσίες και αντικείμενα που σας αρέσουν), να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το λογαριασμό σας και τις Υπηρεσίες μας, να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών, να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη διαφήμιση και μάρκετινγκ και να ανιχνεύσουμε, να αποτρέψουμε, να μετριάσουμε και να διερευνήσουμε δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες. Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όσο είναι απαραίτητο και σχετικό με τις δραστηριότητές μας.

Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες από κλειστούς λογαριασμούς για να συμμορφωθούμε με τους εθνικούς νόμους, να αποτρέψουμε την απάτη, να συλλέξουμε οφειλόμενες αμοιβές, να επιλύσουμε διαφορές, να επιλύσουμε προβλήματα, να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε έρευνα, να εφαρμόσουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας και να λάβουμε άλλες ενέργειες που επιτρέπονται ή απαιτούνται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για: να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας, για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στους ιστότοπους μας (ειδικά με την παροχή υπηρεσιών και αντικειμένων που σας αρέσουν), να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το λογαριασμό σας και τις Υπηρεσίες μας, να σας παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να σας παρέχουμε εξατομικευμένη διαφήμιση και μάρκετινγκ και να ανιχνεύσουμε, να αποτρέψουμε, να μετριάσουμε και να διερευνήσουμε δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ως εξής: Παροχή, βελτίωση και προσωποποίηση των Υπηρεσιών μας Παροχή πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών μας. Προσφορά περιεχομένου του ιστοτόπου που περιλαμβάνει αντικείμενα και υπηρεσίες που μπορεί να σας αρέσουν. Παρακολούθηση των αποθηκευμένων αναζητήσεων σας, των Αγαπημένων και για τη διαχείριση των αγγελιών σας. Παροχή πρόσβασης στα εσωτερικά σας μηνύματα και άλλες λειτουργίες. Προσφορά πιστωτικών προσφορών και ευκαιριών για λογαριασμό άλλων μελών της εταιρικής οικογένειας OnlineAggelies και των συνεργατών τους και των εταίρων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους. Προσαρμογή, μέτρηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας. Παροχή άλλων υπηρεσιών που ζητήσατε όπως περιγράφονται κατά τη συλλογή των πληροφοριών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες γεωγραφικής τοποθεσίας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας (όπως διαφήμιση, αποτελέσματα αναζήτησης και άλλο εξατομικευμένο περιεχόμενο). Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες Call tracking που θα επιτρέπουν στο onlineaggelies.com και στους χρήστες μας να μετρήσουν με περισσότερη ακρίβεια τον αριθμό των κλήσεων που έλαβαν οι αγγελίες της πλατφόρμας μας.

Χρησιμοποιώντας τέτοιες τεχνολογίες, μπορούμε να καταγράψουμε τον αριθμό τηλεφώνου σας, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης σας. Αυτές οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς καμία προσπάθεια ταυτοποίησης οποιουδήποτε ατόμου. Ωστόσο, μετά τη μεταφορά της κλήσης, η συζήτηση μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του καλούντος δεν καταγράφεται και δεν αποθηκεύεται σε κανένα από τους διακομιστές του OnlineAggelies. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται απλώς για σκοπούς απόδοσης του OnlineAggelies.

Επικοινωνία σχετικά με το λογαριασμό σας και παροχή εξυπηρέτησης πελατών Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με το λογαριασμό σας, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα με το λογαριασμό σας, να επιλύσουμε μια διαφορά, να συλλέξουμε αμοιβές ή οφειλόμενα ποσά, να εκφράσετε τις απόψεις σας μέσω ερευνών ή ερωτηματολογίων, ή όπως αλλιώς είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας όποτε είναι απαραίτητο για να επιβάλλουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, τους ισχύοντες εθνικούς νόμους και οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να έχουμε μαζί σας. Για τους σκοπούς αυτούς, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων και ταχυδρομείου. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόματες κλήσεις ή προειδοποιητικές κλήσεις και μηνύματα κειμένου όπως περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων. Εξατομίκευση των διαφημίσεων και των επικοινωνιών μάρκετινγκ Εξατομίκευση, μέτρηση και βελτίωση της διαφήμισης με βάση τις προτιμήσεις προσαρμογής διαφημίσεων. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων και ταχυδρομείου, προκειμένου: να σας προσφέρουμε κουπόνια, εκπτώσεις και ειδικές προσφορές και να σας ενημερώσουμε για τις Υπηρεσίες μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή/και τηλεφώνου, αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων.

Παροχή στοχευμένου μάρκετινγκ, ενημέρωσης υπηρεσιών και προωθητικών προσφορών με βάση τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας. Πρόληψη, ανίχνευση, μετριασμό και διερεύνηση δόλιων ή παράνομων δραστηριοτήτων Πρόληψη, ανίχνευση, μετριασμό και διερεύνηση απάτης, παραβιάσεων της ασφάλειας, δυνητικά απαγορευμένων ή παράνομων δραστηριοτήτων. Επιβολή της ειδοποίησης περί απορρήτου, των Όρων και Προϋποθέσεψν ή άλλων πολιτικών. Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όσο είναι απαραίτητο και σχετικό με τις δραστηριότητές μας. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες από κλειστούς λογαριασμούς για να συμμορφωθούμε με τους εθνικούς νόμους, να αποτρέψουμε την απάτη, να συλλέξουμε οφειλόμενες αμοιβές, να επιλύσουμε διαφορές, να επιλύσουμε προβλήματα, να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε έρευνα, να εφαρμόσουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας και να λάβουμε άλλες ενέργειες επιτρεπόμενες ή απαιτούμενες από τους ισχύοντες εθνικούς νόμους. Αφού δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα διαθέτουμε με ασφάλεια σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων και διαγραφής.

14.6 Επιλογή Έχετε μια επιλογή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας στέλνουμε πληροφορίες μάρκετινγκ, τον τρόπο με τον οποίο σας παρέχουμε προσαρμοσμένες και συναφείς διαφημίσεις και εάν θέλετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας. Μπορείτε να ελέγξετε τις μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο OnlineAggelies. Συνδεδεμένος Όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας στο OnlineAggelies, ενδέχεται να σας δώσουμε την επιλογή να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή, σας ενθαρρύνουμε να μην επιλέξετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης του υπολογιστή / προγράμματος περιήγησης στον οποίο συνδεθήκατε θα έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερα μέρη του λογαριασμού σας και να προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σύνδεσης χωρίς άλλη εξουσιοδότηση. Αν επιχειρήσετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, να ενημερώσετε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία λογαριασμού ή να επιχειρήσετε άλλη δραστηριότητα λογαριασμού, ίσως σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε ή/και να διαγράψετε τα cookies μετά τη χρήση των Υπηρεσιών μας για να προστατεύσετε το λογαριασμό σας και τα προσωπικά σας στοιχεία. Ανάκληση συγκατάθεσης Αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή την παράθεση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες μας και ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες και την υποστήριξη πελατών που προσφέρεται στους χρήστες μας και έχουν εξουσιοδότηση σύμφωνα με την παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου και τους Όρους και Προϋποθέσεις.

14.7 Πρόσβαση Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε είναι ακριβή και ενημερωμένα και ότι έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση και να κάνετε διορθώσεις σε αυτά. Μόλις δημιουργήσετε μια δημόσια ανάρτηση, ενδέχεται να μην μπορείτε να την αλλάξετε ή να την καταργήσετε. Κατόπιν αιτήματός σας, θα κλείσουμε τον λογαριασμό σας και θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από την προβολή το συντομότερο δυνατόν, βάσει της δραστηριότητας του λογαριασμού σας και σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους.

Μπορείτε να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο δικό σας λογαριασμό OnlineAggelies ή αν δεν έχετε λογαριασμό OnlineAggelies, μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες σας στο info@onlineaggelies.com. Σε περίπτωση που έχετε νόμιμο δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, μπορούμε ακόμα να διατηρήσουμε αυτή την πρόσβαση ή να αρνηθούμε να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους, αλλά θα σας δώσουμε λόγους αν το πράξουμε.

14.8 Αποκάλυψη Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα μέλη της εταιρικής οικογένειας OnlineAggelies ή σε τρίτους. Αυτή η αποκάλυψη μπορεί να απαιτηθεί για να παρέχουμε και να σας παρέχουμε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, για την επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεων μας, για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και διαφήμισης, ή για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τον μετριασμό και τη διερεύνηση παραπλανητικών ή παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας.

Ελαχιστοποιούμε το ποσό των προσωπικών πληροφοριών που αποκαλύπτουμε σε αυτό που είναι άμεσα σχετικό και αναγκαίο για την επίτευξη του καθορισμένου σκοπού. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για τους σκοπούς της εμπορίας και της διαφήμισης χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στα ακόλουθα μέρη και για τους ακόλουθους σκοπούς. Παροχείς υπηρεσιών και εταίρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Σε τρίτους παροχείς υπηρεσιών που μας βοηθούν να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, μας βοηθούν στην παροχή εξατομικευμένης διαφήμισης, μας βοηθούν στην πρόληψη, ανίχνευση, μετριασμό και διερεύνηση δυνητικά παράνομων πράξεων, παραβιάσεων των Όρων και Προϋποθέσεων, και / ή παραβιάσεων ασφαλείας, συλλογή λογαριασμών, προγράμματα συνεργατών και ανταμοιβών, συν-επώνυμες πιστωτικές κάρτες και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σε συνεργάτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων μερών που μπορούν να σας προσφέρουν χρηματοοικονομικά προϊόντα, για να παρέχουν κοινό περιεχόμενο και υπηρεσίες (όπως εγγραφή, συναλλαγές και υποστήριξη πελατών). Αυτοί οι εταίροι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στέλνουν επικοινωνίες μάρκετινγκ μόνο εάν έχετε ζητήσει τις υπηρεσίες τους. Επιβολή του νόμου, νομικές διαδικασίες και όπως επιτρέπεται από το νόμο Για να συμμορφωθούμε με τις νομικές απαιτήσεις μας, να εφαρμόσουμε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, να απαντήσουμε σε ισχυρισμούς ότι μια λίστα ή άλλο περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων ή προστατεύει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια κάποιου.

Σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή κυβερνητικές υπηρεσίες ή εξουσιοδοτημένους τρίτους, ως απάντηση σε επαληθευμένη αίτηση σχετικά με ποινική έρευνα ή εικαζόμενη ή ύποπτη παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να εκθέσει εμάς, εσάς ή οποιοδήποτε άλλο χρήστη μας, σε νομική ευθύνη. Θα αποκαλύψουμε μόνο πληροφορίες που θεωρούμε σχετικές με την έρευνα, όπως όνομα, διεύθυνση, πόλη, επαρχία, ταχυδρομικό κώδικα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστορικό ταυτότητας χρήστη, διεύθυνση IP, παράπονα απάτης, ιστορικό προσφορών και αγγελιών.

Σε πιστωτικούς οργανισμούς ή γραφεία που εξουσιοδοτούνται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (π.χ. πληροφορίες σχετικά με καθυστερημένες ή χαμένες πληρωμές ή άλλες προεπιλογές στον λογαριασμό σας, οι οποίες ενδέχεται να εμφανίζονται στην πιστωτική αναφορά ή το αρχείο σας).

Σε τρίτους που εμπλέκονται σε νομική διαδικασία, αν μας παραδώσουν δικαστική κλήση, δικαστική εντολή ή ουσιαστικά παρόμοια νομική διαδικασία, ή αν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη πληροφοριών είναι απαραίτητη για την πρόληψη της επικείμενης σωματικής βλάβης ή της οικονομικής απώλειας ή για την αναφορά ύποπτης παράνομης δραστηριότητας.

Μπορούμε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε επεξεργαστές δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, οι νόμοι περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της χώρας όπου ζείτε. Αλλαγή ιδιοκτησίας Αν έπρεπε να συγχωνευθούμε ή να αποκτηθούμε από άλλη εταιρεία, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες μαζί τους σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

14.9 Ασφάλεια Προστατεύουμε τις πληροφορίες σας χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να μειώσουμε τους κινδύνους απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποίησης. Ορισμένες από τις διασφαλίσεις που χρησιμοποιούμε είναι τα τείχη προστασίας και η κρυπτογράφηση δεδομένων, οι έλεγχοι φυσικής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και οι έλεγχοι εξουσιοδότησης πρόσβασης στις πληροφορίες.. Εάν πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.

14.10 Σημαντικές πληροφορίες Αυτή η ενότητα περιγράφει ορισμένες πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Υπάρχουν μόνο μερικά ακόμα σημαντικά στοιχεία ιδιωτικού απορρήτου σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας που πρέπει να καλύψουμε: Όταν μοιράζεστε τα προσωπικά σας στοιχεία στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας – τι συμβαίνει; Άλλοι χρήστες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μοιράζεστε στο OnlineAggelies. Ανεπιθύμητα ή απειλητικά email Δεν δεχόμαστε κατάχρηση των Υπηρεσιών μας. Δεν έχετε δικαίωμα να προσθέσετε άλλους χρήστες στη λίστα αλληλογραφίας σας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομική), να καλέσετε ή να στείλετε μηνύματα κειμένου για εμπορικούς σκοπούς, ακόμη και αν ο χρήστης αγόρασε κάτι από εσάς, εκτός εάν ο χρήστης έχει δώσει ρητή συγκατάθεση. Η αποστολή ανεπιθύμητων ή απειλητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κειμένου είναι ενάντια στους Όρους και Προϋποθέσεις μας. Για να αναφέρετε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το OnlineAggelies, παρακαλώ μας ενημερώστε εδώ. Πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων Αυτή η ειδοποίηση περί απορρήτου αφορά μόνο τη χρήση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς. Εάν αποκαλύπτετε τις πληροφορίες σας σε άλλους ή εάν κατευθύνεστε σε ιστότοπο τρίτου μέρους, ισχύουν οι ειδοποιήσεις και οι πρακτικές απορρήτου τους. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή την ασφάλεια των πληροφοριών σας όταν την παρέχετε σε τρίτους και σας ενθαρρύνουμε να αξιολογήσετε τις πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας του εμπορικού σας συνεργάτη προτού ξεκινήσετε μια συναλλαγή και επιλέξετε να μοιραστείτε τις πληροφορίες σας. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν τα τρίτα μέρη στα οποία αποκαλύπτετε προσωπικά στοιχεία είναι υποψήφιοι, αγοραστές ή πωλητές στους ιστότοπούς μας. Ερωτήσεις ή Παράπονα Εάν έχετε μια ερώτηση ή ένα παράπονο σχετικά με αυτό ή για οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις ή παράπονα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.

15. Πολιτική Cookies

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλεπιδράτε με τους ιστότοπους, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές, τα εργαλεία ή τα μηνύματά μας, εμείς ή οι εξουσιοδοτημένοι παροχείς υπηρεσιών μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies, web beacons και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για την αποθήκευση πληροφοριών για να σας παρέχουμε μια καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτή η σελίδα έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να καταλάβετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες και τη χρήση τους από τους ιστότοπούς μας και τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα εργαλεία μας. Ακολουθεί μια περίληψη μερικών βασικών στοιχείων που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας, μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, να σας προσφέρουμε επιπλέον λειτουργίες ή να μας βοηθούν να σας προσφέρουμε σχετικές και στοχευμένες διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που παραμένουν στη συσκευή σας μόνο για όσο διάστημα διατηρείτε το πρόγραμμα περιήγησης ενεργό (συνεδρία) και τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (επίμονα). Μπορείτε να αποκλείσετε, να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις τεχνολογίες, αν το επιτρέπει η συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies και τις προτιμήσεις cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας. Όπου είναι δυνατόν, θεσπίζονται μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα cookies και τις παρόμοιες τεχνολογίες. Ένα μοναδικό αναγνωριστικό διασφαλίζει ότι μόνο εμείς και/ή οι εξουσιοδοτημένοι παροχείς υπηρεσιών μας έχουν πρόσβαση σε δεδομένα cookies. Οι πάροχοι υπηρεσιών είναι εταιρείες που μας βοηθούν σε διάφορες πτυχές της επιχείρησής μας, όπως λειτουργίες, υπηρεσίες, εφαρμογές, διαφημίσεις και εργαλεία. Χρησιμοποιούμε ορισμένους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε σχετικές διαφημίσεις στις υπηρεσίες μας και σε άλλα μέρη του διαδικτύου. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται επίσης να τοποθετούν cookies στη συσκευή σας μέσω των υπηρεσιών μας (cookies τρίτου μέρους). Μπορούν επίσης να συλλέγουν πληροφορίες που τους βοηθούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας, όπως διεύθυνση IP ή άλλα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών.

15.1 Τι είναι τα cookies, τα web beacons και παρόμοιες τεχνολογίες; Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που είναι ουσιαστικά μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή, το tablet, το κινητό τηλέφωνο ή άλλες συσκευές (αναφέρονται συλλογικά ως συσκευή) που μας επιτρέπουν να καταγράφουμε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που επισκέπτεστε ή αλληλεπιδράτε με τοποθεσίες, υπηρεσίες, εφαρμογές, μηνύματα και εργαλεία. Τα συγκεκριμένα ονόματα και τύποι των cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Προκειμένου να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα αυτή την Πολιτική και τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών, σας παρέχουμε την ακόλουθη περιορισμένη ορολογία και ορισμούς: Cookies, μικρά αρχεία κειμένου (συνήθως συντάσσονται με γράμματα και αριθμούς) που τοποθετούνται στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή προβάλλετε ένα μήνυμα. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη συσκευή ή ένα πρόγραμμα περιήγησης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies: Τα cookies συνεδρίας λήγουν κατά το τέλος της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης σας και επιτρέπουν τη σύνδεση των ενεργειών σας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας μεταξύ των περιόδων λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, επιτρέποντάς μας να θυμόμαστε τις προτιμήσεις ή τις ενέργειές σας σε πολλαπλούς ιστότοπους. Τα cookies πρώτου μέρους καθορίζονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Τα cookies τρίτου μέρους ορίζονται από έναν ιστότοπο τρίτου μέρους ξεχωριστά από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν ή να καταργηθούν με εργαλεία που είναι διαθέσιμα στα περισσότερα εμπορικά προγράμματα περιήγησης. Οι προτιμήσεις για κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να ρυθμιστούν ξεχωριστά και διαφορετικά προγράμματα περιήγησης προσφέρουν διαφορετικές λειτουργίες και επιλογές. Web beacons και μικρές γραφικές εικόνες (επίσης γνωστές ως ετικέτες εικονοστοιχείων ή GIF) που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στους ιστότοπους, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές, τα μηνύματά και τα εργαλεία μας, που συνήθως λειτουργούν σε συνδυασμό με cookies για τον εντοπισμό των χρηστών και της συμπεριφοράς των χρηστών. Παρόμοιες τεχνολογίες, Τεχνολογίες που αποθηκεύουν πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα ή τοπικό αποθηκευτικό χώρο, όπως flash cookies, HTML 5 cookies, και άλλες μεθόδους λογισμικού εφαρμογών ιστού. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν σε όλα τα προγράμματα περιήγησης και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι πλήρως διαχειριζόμενα από το πρόγραμμα περιήγησης και ενδέχεται να απαιτούν διαχείριση απευθείας μέσω των εγκατεστημένων εφαρμογών ή συσκευών. Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για την αποθήκευση πληροφοριών για στοχευμένη διαφήμιση σε εσάς σε εντός ή εκτός των ιστοτόπων μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους όρους «cookies» ή παρόμοιες τεχνολογίες εναλλακτικά στις πολιτικές μας για να αναφερθούμε σε όλες τις τεχνολογίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την αποθήκευση δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας ή για τη συλλογή πληροφοριών ή τη διευκόλυνση της αναγνώρισής σας με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

15.2 Η επιλογή σας και η χρήση των cookies, web beacons και παρόμοιων τεχνολογιών Προσφέρουμε ορισμένες λειτουργίες, υπηρεσίες, εφαρμογές και εργαλεία του ιστότοπου που είναι διαθέσιμα μόνο μέσω της χρήσης αυτών των τεχνολογιών. Μπορείτε πάντα να αποκλείσετε, να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις τεχνολογίες, αν το επιτρέπει ο browser σας, η εγκατεστημένη εφαρμογή ή η συσκευή σας. Ωστόσο, αν απορρίπτετε τα cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες λειτουργίες, υπηρεσίες, εφαρμογές ή εργαλεία του ιστότοπου. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας συχνότερα κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να αποκλείσετε, να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις τεχνολογίες, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας. Γενικά, αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν στους ιστότοπους, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα εργαλεία μας να αποθηκεύουν σχετικές πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας και αργότερα να διαβάσουν αυτές τις πληροφορίες για να σας εντοπίσουν στους διακομιστές ή στα εσωτερικά μας συστήματα. Εφόσον ισχύει, προστατεύουμε τα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να διασφαλίσουμε ότι μόνον εμείς και/ή οι εξουσιοδοτημένοι παροχείς υπηρεσιών μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε αναθέτοντας τους ένα μοναδικό αναγνωριστικό που έχει σχεδιαστεί για ερμηνεία μόνο από εμάς. Δεν αποθηκεύουμε καμία από τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κανένα από τα cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Κάθε προσωπική πληροφορία που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε μέσω της χρήσης αυτών των τεχνολογιών αποκτάται πρώτα με ειδοποίηση και συγκατάθεση: Παίρνουμε τη συγκατάθεσή σας δίνοντάς σας διαφανή ειδοποίηση σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών και παρέχοντας σας την ευκαιρία να κάνετε μια επιλογή για να απενεργοποιήσετε αυτές τις τεχνολογίες όπως περιγράφεται παραπάνω. Οι χρήσεις των τεχνολογιών αυτών εμπίπτουν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες: Λειτουργικά απαραίτητο. Μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies, web beacons ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των ιστότοπων, των υπηρεσιών, των εφαρμογών και των εργαλείων μας. Αυτό περιλαμβάνει τεχνολογίες που σας επιτρέπουν την πρόσβαση στους ιστότοπους, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα εργαλεία μας που: απαιτούνται για τον εντοπισμό της παράνομης συμπεριφοράς του ιστότοπου, για την πρόληψη απάτης και βελτίωση της ασφάλειας, ή που σας επιτρέπουν να κάνετε χρήση των λειτουργιών μας, όπως καλάθι αγορών, αποθηκευμένη αναζήτηση ή παρόμοιες λειτουργίες. Σχετικά με την απόδοση. Μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies, web beacons ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να αξιολογήσουμε την απόδοση των δικτυακών τόπων, των εφαρμογών, των υπηρεσιών και των εργαλείων μας, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών πρακτικών μας, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας τους ιστοτόπους μας, για να διαπιστώσουμε εάν έχετε αλληλεπιδράσει με τα μηνύματά μας, να καθορίσουμε αν έχετε δει ένα στοιχείο ή σύνδεσμο, ή για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες ή τα εργαλεία του ιστότοπού μας. Σχετικά με τη λειτουργικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies, web beacons ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε βελτιωμένες λειτουργίες κατά την πρόσβαση ή τη χρήση των ιστότοπων, υπηρεσιών, εφαρμογών ή εργαλείων μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναγνώρισή σας όταν συνδέεστε στους ιστότοπούς μας ή την παρακολούθηση των προκαθορισμένων προτιμήσεών σας, των ενδιαφερόντων σας ή των προηγούμενων αντικειμένων που έχετε δει ώστε να βελτιώσουμε την παρουσίαση περιεχομένου στους ιστότοπούς μας. Σχετικά με τη διαφήμιση ή τη στόχευση. Μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies πρώτου ή τρίτου μέρους και web beacons για να παραδώσουμε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας, στους ιστότοπούς μας ή σε ιστότοπους τρίτων. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογιών για να κατανοήσουμε τη χρησιμότητα που έχουν για εσάς οι διαφημίσεις και το περιεχόμενο που σας έχει παραδοθεί, όπως εάν έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση. Για να αποκλείσετε τη χρήση των cookies τρίτου μέρους που σχετίζονται με διαφήμιση και web beacons, ανατρέξτε στην ενότητα Δίκτυα διαφημίσεων και Ανταλλαγές που λειτουργούν από εξουσιοδοτημένους τρίτους παρακάτω. H απαλλαγή χρήσης των cookies πρώτου και τρίτου μέρους που σχετίζονται με διαφήμιση και web beacons, όπως περιγράφεται παρακάτω, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα δείτε τη διαφήμισή μας – μόνο ότι αυτή η διαφήμιση δεν θα στοχεύεται σε εσάς μέσω της χρήσης cookies πρώτου ή τρίτου μέρους, web beacons, ή σχετικών τεχνολογιών. Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από όλους τους άλλους τύπους τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε στους ιστότοπους, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές ή τα εργαλεία μας, μπορείτε να το κάνετε, αποκλείοντας, διαγράφοντας ή απενεργοποιώντας τους, όπως επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησης ή η συσκευή σας.

15.3 Χρήση αυτών των τεχνολογιών από εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών τρίτων Μπορεί να συνεργαστούμε με άλλες εταιρείες, οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες να τοποθετούν cookies τρίτου μέρους, web beacons, ή παρόμοιες τεχνολογίες για την αποθήκευση πληροφοριών στους ιστότοπούς μας ή στις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα εργαλεία μας με την άδειά μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μας βοηθούν να σας προσφέρουμε μια καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για να μας βοηθήσουν να παραδώσουμε το δικό μας περιεχόμενο και τη διαφήμιση και να συντάξουμε ανώνυμες μετρήσεις και αναλύσεις ιστότοπων. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών να συλλέγουν οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία στους ιστότοπούς μας ή στις υπηρεσίες, τις εφαρμογές ή τα εργαλεία μας για δικούς τους σκοπούς. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών υπόκεινται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας με εμάς και άλλους νομικούς περιορισμούς στη χρήση ή συλλογή προσωπικών πληροφοριών. Τα cookies τρίτου μέρους καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου των τρίτων μερών. Με την εξαίρεση της χρήσης τέτοιων τεχνολογιών από τους παρόχους υπηρεσιών ή άλλους εξουσιοδοτημένους τρίτους, δεν επιτρέπουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους σε ιστότοπους (όπως καταχωρήσεις αντικειμένων, επικοινωνίες μεταξύ μελών, καταχωρήσεις αγγελιών, σχόλια, κριτικές, κ.λπ.) να συμπεριλαμβάνει ή να χρησιμοποιεί τυχόν cookies, web beacons, τοπικό αποθηκευτικό χώρο ή παρόμοιες τεχνολογίες για λόγους παρακολούθησης ή συλλογής των προσωπικών σας στοιχείων. Εάν πιστεύετε ότι μια καταχώριση ή άλλο περιεχόμενο τρίτου μέρους μπορεί να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες ή να χρησιμοποιεί τεχνολογίες παρακολούθησης σε έναν από τους ιστότοπούς μας, παρακαλούμε να μας το αναφέρετε.

15.4 Δίκτυα διαφημίσεων και ανταλλαγές που λειτουργούν από εξουσιοδοτημένους τρίτους Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους, όπως διαφημιστικά δίκτυα και ανταλλαγές, για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε διαφημίσεις. Αυτά τα δίκτυα διαφημίσεων και οι πάροχοι ανταλλαγής τρίτων μερών ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies τρίτου μέρους, web beacons, ή παρόμοιες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών. Μπορούν επίσης να συλλέγουν το αναγνωριστικό συσκευής, τη διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό για τη διαφήμιση (IDFA). Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε πιο σχετικές διαφημίσεις που προβάλλουμε στους ιστότοπούς μας ή αλλού στο διαδίκτυο. Τα cookies τρίτου μέρους καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου των τρίτων μερών. Συμφωνώντας με τους Όρους και Προϋποθέσεις του OnlineAggelies, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Online Aggelies η #1 επιλογή για τις δικές σας μοναδικές αγγελίες στην Κύπρο!

 

Καθημερινές Αγγελίες και Ευκαιρίες στην Κύπρο για αγορα-πωλησίες και ενοικιάσεις – Σπίτια, Διαμερίσματα, Οικόπεδα, Αυτοκίνητα, Μοτοσυκλέτες, Επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ή να πωλήσετε!

© 2024 OnlineAggelies. All rights reserved.